sklep.interhandler.pl
Status:
Sortuj według:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

ADRESAT:

Interhandler sp. Z o.o.,
87-100 Toruń ul. Wapienna 6,
tel.:  56 610 28 20, 56 610 28 90,

Fax.: 56 648 04 00
sklep@interhandler.pl

Ja,

, zamieszkała/y[1] pod adresem

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

/ o świadczenie następującej usługi:

[2]

 

Przedmiotowa umowa została zawarta dnia:

 

 

Data

Podpis[3]

 [1]Niepotrzebne skreślić.

[2]Niepotrzebne skreślić.

[3]Wymagany tylko jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej.

Skontaktuj się z nami