Hydrauliczne


W naszym sklepie oferujemy wysokiej jakości oleje hydrauliczne wyłącznie od sprawdzonego producenta jakim jest firma JCB. O tym, jaki produkt wy­brać, de­cy­du­je za­zwy­czaj pro­du­cent sa­me­go sprzę­tu, dla­te­go war­to za­po­znać się z je­go za­le­ce­nia­mi. W nie­któ­rych przy­pad­kach wy­ma­ga­ne są pro­duk­ty spe­cja­li­stycz­ne, o okre­ślo­nych spe­cy­fi­ka­cjach. W ofer­cie naszego sklepu znaj­dziesz du­ży wy­bór mar­ko­wych pre­pa­ra­tów do ma­szyn JCB, a także innych. Produkty te dostępne są w pojemnikach i beczkach o różnej pojemności, dzięki czemu można bez problemu dobrać ilość oleju do aktualnych potrzeb.

Wydajne oleje hydrauliczne do maszyn budowlanych

Prawidłowa praca każdej maszyny budowlanej uzależniona jest od wielu czynników. Zalicza się do nich między innymi jakość płynów eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o oleje hydrauliczne, to stanowią one bardzo ważny element ruchomych układów maszyn, dlatego wybór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Oferowane w naszym sklepie oleje hydrauliczne zostały opracowane by zapewniać bardzo dobrą charakterystykę pracy przy niskich temperaturach otoczenia. Korzyści płynące z wykorzystania tych produktów to ekstremalne parametry ochrony przed zużyciem, szeroki zakres temperatur stosowania (dzięki doskonałej charakterystyce lepkości w niskich i wysokich temperaturach, a także bezproblemowa eksploatacja dzięki wyjątkowemu połączeniu odporności na emulgowanie i spienianie. Warto tu również wymienić długotrwałą i stabilną lekkość dzięki doskonałej odporności na ścieranie poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego dodatku poprawiającego lepkość.

Jakie są największe zalety olejów hydraulicznych JCB?

Głównym czynnikiem wyróżniającym oleje hydrauliczne JCB od innych jest możliwość użytkowania w sze­ro­kim za­kre­sie tem­pe­ra­tur, a tak­że zdol­ność do nie ­pie­nie­nia się oraz naj­niż­sze­go utle­nia­nia. War­to pamiętać, aby olej hy­drau­licz­ny do ko­par­ki, spy­cha­cza, dźwi­gu czy wiert­ni­cy wy­tłu­miał drga­nia. W na­szej ofer­cie znaj­dziesz zróż­ni­co­wa­ne ole­je hy­drau­licz­ne do ma­szyn bu­dow­la­nych, a tak­że prze­zna­czo­ne do nich ole­je prze­kła­dnio­wesil­ni­ko­we oraz pły­ny chłod­ni­cze. Jeśli więc szukasz oleju hydraulicznego, który zimą nie zamienia się w smar, a latem w wodę oraz nie trzeba go zbyt często wymieniać, sprawdź naszą ofertę takich produktów. O zaletach oferowanych olejów hydraulicznych JCB przekonało się już grono użytkowników, gdyż produkty te wykorzystują w swoich maszynach podczas wielu zadań. Bez względu na porę roku i rodzaj wykonywanych prac – wbijanie pali, wyburzenia, roboty ziemne czy kruszenie betonu – maszyny pracują bez przestojów, układy hydrauliczne nie ulegają uszkodzeniom, bo olej za rzadki lub za gęsty, nie potrzeba także oleju na wymianę i można bez ryzyka skażenia wykonywać zlecenia w wodzie lub jej pobliżu. Jeśli więc poszukujesz idealnego produktu w przystępnej cenie, sprawdź naszą ofertę już teraz.

Filtruj według
Cena
Cena
-
Produkt został dodany do schowka
Dodano produkt do porównania
Masz razem produktów do porównania