Koparki to jedne z maszyn budowlanych, które pracują w naprawdę ciężkich warunkach, dlatego zrozumiałe jest ich zużywanie, a nawet trwałe uszkodzenia. Dowiedz się, co zrobić w razie trwałego uszkodzenia zębów w koparce.

Zęby do koparek – dlaczego powstają uszkodzenia?

Zęby do koparek stanowią jeden z najważniejszych elementów całej maszyny, o czym niestety często zapominamy. To właśnie one odpowiadają za jakość prowadzonych prac i decydują o tym, jak wielki wysiłek musi ponieść maszyna. Niestety ze względu na to, że ulegają największemu eksploatowaniu, najczęściej też ulegają uszkodzeniom.

Uszkodzony bądź tępy ząb do koparki zwiększa zużycie mocy urządzenia, co prowadzi nie tylko do zwiększenia kosztów, ale również może skutkować szybszym zużywaniem się podzespołów, a nawet wystąpieniem awarii.

Dlaczego warto wybrać profesjonalne produkty?

Niestety często nie zwracamy uwagi na rodzaj ani producenta zębów, co powoduje częstsze zużycie oraz systematyczne uszkodzenia. Jak wiadomo, tępe i zaokrąglone przedmioty ciężej wbijają się w materiał, przez co potrzebują znacznie większej siły. Większa siła równa się również większemu prawdopodobieństwu wystąpienia uszkodzeń mechanicznych. Wyłamanie zębów koparki może być także skutkiem nieumiejętnego korzystania z łyżek koparki lub korzystania niezgodnego z jej przeznaczeniem.

Prace ziemne dzielimy na trzy kategorie – kopanie, ładowanie oraz przesuwanie. Istotny jest również rodzaj podłoża, na którym pracujemy. Zgodnie z tym powinniśmy dopasować odpowiedni typ zębów. Ze względu na przeznaczenie, ząb do łyżki koparki można podzielić na: krótki, długi, penetrujący, oraz odporny na silne ścieranie płaskie. Nieprawidłowy dobór prędzej czy później skutkować będzie wygięciem bądź ułamaniem zębów.

Trwałe uszkodzenia zębów w koparce – o czym trzeba wiedzieć?

Trwale uszkodzone zęby koparki należy niezwłocznie wymienić. Zaniechanie tej czynności może skutkować poważną awarią, a także stwarza zagrożenie zarówno dla operatora, jak i osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy maszyny. Wymieniając elementy, należy pamiętać o tym, aby nie było między nimi zbyt dużych różnic, gdyż w takim wypadku najbardziej wystający ząb łyżki koparki przyjmowałby całe obciążenie na siebie, co również mogłoby być przyczyną uszkodzenia.

Warto pamiętać o tym, że trwałe uszkodzenia zębów w koparce wynikają najczęściej ze sposobu pracy. Aby zapewnić jak najdłuższy czas eksploatacji, należy prowadzić łyżkę pod niewielkim kątem w stosunku do gruntu oraz pod kątem prostym do wysięgnika. Łamanie tych zasad może skutkować nie tylko trwałym uszkodzeniem zębów, ale również jest obarczone ryzykiem wystąpienia dużo poważniejszej awarii.

Wskazane jest przeprowadzanie regularnych kontroli stanu technicznego tak, aby szybko zareagować na ewentualne usterki. Szczególną uwagę powinniśmy zwracać na kondycję zębów oraz występowanie luzów.