Maszyny budowlane są dla specjalizujących się w usługach budowlanych firm elementem niezbędnym do wykonywania zleconych im prac. Stanowią również, zwłaszcza urządzenia wysokiej jakości, bardzo znaczny jej majątek. Dlatego istotna jest systematyczna konserwacja i regeneracja sprzętów budowlanych.

Na czym polega regeneracja podzespołów maszyny budowlanej?

Regeneracja podzespołów maszyny budowlanej może przebiegać w dwojaki sposób. Może być przeprowadzona poprzez spawanie elementu danego podzespołu, jak również poprzez jego wytworzenie od podstaw. Najczęściej regeneracja polega jednak na odbudowie istniejącego już komponentu urządzenia. Regeneracji mogą podlegać różne części sprzętu budowlanego. Mogą to być elementy wysięgu i segmenty konstrukcyjne, jak np. uszkodzone łyżki ładowarkowe lub skarpujące, pęknięte albo skrzywione wysięgi i uszkodzone otwory wysięgów, oraz zdefektowane sanie przesuwne. Naprawiać można również uszkodzone podzespoły układów napędowych, m.in. zerwanie mocowania zwrotnicy, pęknięcie obudowy mostu lub skrzyni, czy odbudowa drążków kierowniczych. Z dobrym skutkiem dokonuje się także odnowy pomp hydraulicznych czy chłodnic olejowych.

Czy regeneracja podzespołów maszyny budowlanej się opłaca?

Regeneracja podzespołów, szczególnie w maszynach dobrych marek, na pewno okaże się bardziej opłacalna niż ich wymiana na nowe, tańsze zamienniki. Będzie również znacznie mniejszym wydatkiem niż zakup nowego sprzętu. Uszkodzenia są zazwyczaj możliwe do usunięcia, a maszyny pochodzące od renomowanego producenta są niezwykle cennym składnikiem firmy. Bardzo ważnym jest zlecenie takiej naprawy wysoko wyspecjalizowanej firmie z doświadczoną w tym zakresie załogą. Specjaliści zajmujący się kompleksowo regeneracją i konserwacją maszyn budowlanych są w stanie bezbłędnie ocenić ich stan i na tej podstawie stwierdzić opłacalność naprawy. Ważnym przy podejmowaniu decyzji o usunięciu uszkodzeń sprzętu budowlanego jest również czas od ich zakupu, bowiem w niektórych przypadkach może okazać się, że naprawa będzie możliwa jeszcze w ramach umowy gwarancyjnej.

W jakich przypadkach regeneracja podzespołów będzie nieopłacalna?

Regeneracja podzespołów maszyn budowlanych nie sprawdzi się w urządzeniach bardzo wyeksploatowanych, w ogólnym bardzo złym stanie technicznym. Nie ma wówczas pewności, że naprawa danego uszkodzonego komponentu zapewni długie użytkowanie maszyny. Także wtedy, gdy usunięcie usterek obejmuje bardzo wiele elementów, regeneracja może okazać się nieopłacalna i nieskuteczna. Innym czynnikiem jest przestarzałość technologiczna maszyny, niespełniająca obowiązujących współcześnie norm w branży budowlanej.

Podsumowując, w każdym przypadku ocenę opłacalności zlecenia naprawy maszyny budowlanej należy powierzyć specjaliście. Tylko on potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy regeneracja danego sprzętu będzie korzystna zarówno ekonomicznie, jak również pod względem używalności.