Badanie płynu hydraulicznego

Płyny hydrauliczne JCB przechodzą serię restrykcyjnych badań w celu zapewnienia maksymalnych osiągów i najlepszej ochrony maszyn JCB oraz jej układu hydraulicznego. Normy techniczne JCB określające parametry i kryteria dotyczące płynów hydraulicznych JCB przekraczają standardy przyjęte w branży olejowej. Poniżej podajemy przykłady, w których płyny hydrauliczne JCB osiągają lepsze parametry niż płyny hydrauliczne reklamowane jako produkty identycznej jakości.


Badanie deemulgacji:

Płyn hydrauliczny JCB jest opracowany tak, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód. Standardowym wymaganiem branżowym stawianym produktowi poddawane mu badaniu deemulgacji jest rozdzielenie się wody i płynu hydraulicznego nie później niż 30 minut po ich zmieszaniu, co pozwala na odfiltrowanie wody z układu. Jeśli woda nie zostanie odpowiednio szybko usunięta z układu hydraulicznego, może spowodować:

• Ogólne pogorszenie osiągów płynu hydraulicznego
• Korozję komponentów
• Obniżenie lepkości, a więc przedwczesne zużycie komponentów
• Ogólne pogorszenie osiągów płynu hydraulicznego

Olej JCB oddziela się od wody w ciągu zaledwie 5 minut! - Niektóre tanie oleje niskiej jakości nie oddzielają się od wody nawet po upływie 30 minut. W tym badaniu produkt JCB wyraźnie pokonuje tańsze alternatywy, przewyższając także standardowe wymagania branżowe.


Próba spieniania:

To proste badanie polega na podgrzaniu płynu hydraulicznego i pomiarze ilości wytworzonej piany lub pęcherzyków powietrza. Ograniczenie do minimum liczby pęcherzyków powietrza powstałych w wyniku spieniania płynu hydraulicznego jest konieczne, gdyż wywołują one kawitację, prowadzącą z kolei do:

• Zbyt „miękkich" reakcji hydrauliki maszyny
• Gromadzenia się ciepła w zbiorniku hydraulicznym (jego przegrzewania)
• Słabego przepływu oleju w układzie hydraulicznym
• Zużycia komponentów (wskutek nierównomiernego pokrycia ich olejem)
• Przedwczesnej awarii

Można łatwo stwierdzić, że niskiej jakości oleje nie zawierają takiego samego poziomu dodatków chroniących przed spienianiem. W tym badaniu produkt JCB osiąga wyraźnie lepsze wyniki niż tańsze alternatywy.